Churches & Chapels

L-Imdina

Santu Rokku (Madonna tad-dawl)

 

 

Sant' Agatha

 

 

San Nikola

 

 

Iż-Żjara tal-Madonna ??

 

 

Lunzjata (Tħabbira lill-Madonna)

 

 

Ħad-Dingli

Knisja Parrokjali Santa Marija Assunta

 

 

Santa Marija Madalena

 

 

Santa Dominka

 

 

Marija Addolorata

 

 

Ħal-Għarghur

San Bartolomew Appostlu

Triq il-31 ta’ Marzu

Santa Marija Taż-Żellieqa

Triq il-Madliena

San Nikola

Triq San Nikola

San Ġwann il-Battista

Triq San Ġwann

Kappella taċ-Ċimiterju

Triq San Ġwann

San Pietru s-Sajjied

Baħar iċ-Ċagħaq

San Ġwann Evangelista

Baħar iċ-Ċagħaq

Il-Mellieħa

L-Imġarr

Il-Mosta

San Silvestru

Vjal l-Indipendenza

Ta' Mlit

Triq iċ-Ċinju

San Andrija

Triq it-Trinkatur

Ġesu Feddej

Triq il-MItbaħ

San Anton Abbati

Tri q San Anton Abbati

San Leonardo Abbati

Pjazza San Anard

Kunċizzjoni Immakulata

Triq Ta’ Qali

Visitazzjoni (Ta' Wejda)

Triq it-Torri

Madonna ta' l-Isperanza

Triq l-Isperanza

San Pawl l-Eremita

Wied il-Għasel

San Andrija

Triq il-Qares

Santa Monika (Sorijiet)

Triq Anġlu Gatt

Madonna tal-Karmnu

Triq Glormu Cassar

Oratorju Qalb ta' Ġesu

Triq it-Torri

Santa Marija (Taż-Zejfi)

Triq il-Misjunarji Maltin

San Pawl tal-Qlejja

Triq San Pawl tal-Qliegħa

Madonna tad-Duluri

Triq it-Torri

Tħabbira lill-Madonna

Triq ta’ Zejfa

Kappella taċ-Ċimiterju

Triq Duramblat

Is-Sagra Familja

Il-Bidnija

In-Naxxar

Ġesù Hniena Divina

San Pawl Tat-Tarġa

San Ġwann il-Battista

Triq San Ġwann

Santa Marija Tax-Xagħra

Triq F.W. Ryan

San Pawl Tat-Tarġa

Triq San Pawl

Madonna Tal-Anġli

Baħar Iċ-Ċagħaq

San Ġakbu

Triq il-Markiż Scicluna

Kunċizzjoni Immakulata

Triq l-Imdina

Kappella taċ-Ċimiterju

Triq San Ġorġ

Kristu l-Irxoxt

Hilltop Gardens

Dar Sagra Familja

Triq il-Markiż Scicluna

Familja Mqaddsa

Triq il-Lanġas

Madonna tat-Triq

Triq il-Markiż Scicluna

Santa Marija tal-Magħtab

Triq Santa Marija tal-Magħtab

Santa Katerina

Wied il-Għasel

San Mikiel

Salina

Il-Lunzjata

Salina

Pembroke

Ir-Rabat

San Publiju

Triq il-Kulleġġ

San Luqa

Triq in-Nigret

San Katald

Triq San Katald

San Bastjan

Triq Nikol Saura

Santa Marija ta' Doni

Triq San Pawl

San Bartilmew

Triq San Bartilmew

San Duminku u l-Verġni Mbierka

Misraħ San Duminku

Santa Marija ta' Ġesu

Triq San Pawl

San Franċisk tal-Pjagi

Triq San Franċisk

San Mark

Triq Santa Agostina

Sant' Agatha

 Triq Sant’ Agatha

Sorijiet Agostinjani

Triq Zondadari

Sorijiet tad-Dorotea

Triq Alessandro Curmi

Sorijiet tal-Karita

Triq Santu Rokku

Sorijiet Dumnikani

Triq Alessandro Curmi

Sorijiet ta' l-Ursolini

Triq tal-Virtu

Madonna tal-Virtu

Triq tal-Virtu

Sorijiet tas-Sacro Cuor

Triq tal-Virtu

Mater Admirabilis

Seminarju ta’ l-Arċisqof

San Nikola (Ta' Saura)

Triq Nikol Saura

Sorijiet tal-Qalb ta' Ġesu

Triq Ġorġ Borg Olivier

Sant' Antnin

Ċimiterju tar-Rabat

Santa Katerina

Triq Santa Katerina

Kunċizzjoni Immakulata

Wied Gerżuma

Twelid tal-Verġni Marija

Triq Għajn Qajjet

Oratorju Madonna ta' l-Għar

Kunvent tal-Patrijiet

San Anard

Triq tal-Lunzjata

San Ġużepp Inkurunat

Triq San Ġużepp

Sant' Agatha

Tal-Katakombi

San Martin

Il-Baħrija

It-Twelid tal-Madonna

L-Imtaħleb

San Pawl il-Baħar

San Pawl tal-Ħġejjeġ

Dawret il-Gżejjer

Immakulata Kunċizzjoni

Wied Qannotta

Il-Madonna ta' l-Abbandunati

Tal-Ballut, Wardija

Il-Madonna tal-Grazzja

l-Imrieħa, Wardija

San Ġwann l-Għammiedi

Tal-Ħereb, Wardija

San Martin

Wied ta’ San Martin